poniedziałek, 14 stycznia 2013

Realizacja czeków zagranicznych w Polsce - cz. 3

Ostatnia część cyklu z serii realizacja czeków z zagranicy.Uprzejmie informujemy że dla Klientów Banku / BNP Paribas Bank Polska S.A. /, dla których jest prowadzony rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (od minimum 6 miesięcy), świadczymy usługi inkasa czeków zagranicznych oraz skupu czeków bankierskich

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat za inkaso czeku w walucie obcej pobierana jest prowizja w wysokości 0,50% kwoty czeku (min. 30,00, max 300,00). Prowizja jest pobierana w chwili przyjęcia czeku. Dodatkowo przy inkasie czeków w walutach obcych mogą zostać pobrane opłaty i prowizje z tytułu kosztów naliczone przez Banki pośredniczące w wykonaniu zlecenia.

Za skup czeków bankierskich w walutach obcych wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w BNP Paribas Banku Polska SA i trasowanych na BNP Paribas Bank Polska SA, wystawione na rzecz Klientów BNP Paribas Banku Polska SA oraz pozostałych czeków, dla których pokrycie zostało z góry przekazane przez Bank wystawcy na rachunek BNP Paribas Banku Polska S.A., pobierana jest prowizja w wysokości 0,50% kwoty czeku (min. 20,00, max 100,00).

Czas realizacji inkasa uzależniony jest od waluty, w jakiej czek został wystawiony, od Banku wystawcy oraz Banków pośredniczących.
Uprzejmie informujemy, że realizacja czeków zagranicznych możliwa jest w przypadku Klientów Citi Handlowy posiadających Konto Osobiste Citibank.

Bank realizuje czeki w formie inkasa na 99 dni oraz skupu, na 10 dni. Bank nie pobiera opłat za realizacje czeków złożonych do inkasa. Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, czeki zagraniczne realizowane w trybie inkasa, rozliczane są według kosztów rzeczywistych Banku, uwzględniających prowizję banków zagranicznych. Wysokość prowizji pobieranych przez banki zagraniczne jest niezależna od naszego Banku, w związku z tym nie mamy możliwości jej wskazania w momencie składania dyspozycji przez Klienta. Informację o wysokości pobranej przez banki zagraniczne prowizji otrzymujemy dopiero w momencie przesłania zapłaty za czek.

Od czeków zagranicznych, realizowanych w trybie skupu, pobierana jest prowizja w wysokości 1% wartości czeku - nie mniej niż 20,00 PLN nie więcej niż 200,00 PLN oraz ewentualne koszty banków zagranicznych.
Pozostałe banki: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz