środa, 7 maja 2014

1000 zł lub kosz na majówkę od Bzwbk - Majówka z Bankiem Zachodnim WBK

Kilka dni spóźniona rusza promocja „Majówka z Bankiem Zachodnim WBK”.

Promocja trwa do dnia 31 maja 2014 r., jednak nie
dłużej, niż do wyczerpania ilości nagród.

Uczestnicząc w promocji możemy otrzymać jeden z 400 koszy na majówkę bądź też nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł.


Uczestnikiem Promocji może być, która jest 
Posiadaczem jednej z wymienionych dalej Kart kredytowych wydanych przez Bank („Karta kredytowa”): 
MasterCard Silver, Visa Silver, Visa Silver Akcja Pajacyk, MasterCard Payback, MasterCard <30, MasterCard Gold, MasterCard World, Visa Gold.

Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik Promocji musi łącznie spełnić następujące warunki: 
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.bzwbk.pl/majowka, podając dane oraz zaakceptować Regulamin 
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na formularzu 
  • dokonać w Okresie trwania Promocji Kartą Kredytową Transakcji bezgotówkowych w łącznej kwocie co najmniej 1500,00 zł ( tysiąc pięćset złotych), z czego Organizator sumując Transakcje bezgotówkowe uwzględni kwotę przelewu nie większa niż 500 PLN (pięćset złotych)
 
W przypadku kiedy Uczestnik posiada więcej niż jedną główną Kartę kredytową Transakcje bezgotówkowe są sumowane na wszystkich kartach głównych oraz kartach dodatkowych.


W Promocji biorą udział Transakcje bezgotówkowe wykonane w Okresie Promocji i rozliczone na rachunku Karty kredytowej do 8 czerwca 2014 roku. 

Za transakcję bezgotówkową uznaje się płatność dokonana w Okresie trwania Promocji Kartą kredytową główną lub dodatkową za towary lub usługi dokonane w punkcie handlowo-usługowym lub w Internecie oraz przelew z rachunku karty kredytowej zrealizowany poprzez usługi elektroniczne BZWBK24 na dowolny rachunek prowadzony w PLN. 

Dodatkową Nagrodą w Promocji jest 1000 PLN dla 3 Uczestników Promocji, którzy wykonają w Okresie trwania Promocji największy wartościowo obrót na rachunku Karty Kredytowej poprzez transakcje bezgotówkowe (łącznie z przelewami z rachunku karty kredytowej).

Nagroda dodatkowa zostanie przekazana przez Bank na rachunek karty kredytowej Uczestnika Promocji w ciągu 30 dni od momentu zakończenia Promocji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz