poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Zamykamy konto - Millenium Bank

Powracamy do cieszącego się popularnością cyklu - zamykamy konta bankowe. Tym razem podpowiemy jak pożegnać się z rachunkiem od Banku Millenium.

Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego wymaga zachowania formy pisemnej, w związku z tym najlepiej złożyć go w najbliższym oddziale Banku Millennium. Wówczas jedynym wymaganym dokumentem będzie ważny dowód osobisty.

Alternatywnie posiadając dostęp do systemu bankowości elektronicznej, wniosek o zamknięcie posiadanego rachunku można złożyć poprzez system bankowości elektronicznej Millenet. 
Służy do tego opcja z menu na górze ekranu: „Konta > Wnioski > Zamykanie konta”.

Rezygnację z rachunku można również wysłać drogą pocztową na adres korespondencyjny Centrali Banku: 

Bank Millennium S.A.,
ul. Stanisława Żaryna 2A, 
02-593 Warszawa. 


W wysyłanym piśmie należy wskazać, z jakiego produktu rezygnujemy wraz z podaniem numeru rachunku. Należy pamiętać również o zamieszczenie swoich danych osobowych umożliwiających jednoznaczną identyfikację, czyli: imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, adresu zameldowania. 
Na końcu należy złożyć podpis zgodny z tym, który został złożony na zawartej z Bankiem umowie. Dla pewności i większego bezpieczeństwa przesyłki, proponujemy nadać ją listem poleconym.


Bez względu na to, jaki sposób na złożenie rezygnacji z konta wybierzemy, okres wypowiedzenia umowy rachunku 
wynosi 30 dni.


Rezygnacja z rachunku nie niesie za sobą dodatkowych opłat. Niemniej jednak należy pamiętać, iż zamykając rachunek osobisty w Banku jesteśmy zobowiązani do:
- zwrotu niewykorzystanych blankietów czekowych (o ile były wydane) oraz
- do dnia rozwiązania umowy tego rachunku bankowego:
1. spłaty zobowiązań lub zadysponowania środkami,
2. złożenia odpowiednich dyspozycji odnośnie innych produktów i usług powiązanych z danym rachunkiem,
3. zniszczenia w sposób uniemożliwiający dalsze używanie wszystkich kart debetowych do konta.

Jeżeli poszukujesz nowej przystani dla Twoich oszczędności oraz pragniesz przy okazji zarabiać na bankowości sprawdź aktualne promocje w zakładce Finanse.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz