niedziela, 31 stycznia 2016

"Tankuj korzyści z Toyota Bank", czyli do 110 zł za lokatę i konto


W dzisiejszym wpisie przedstawimy promocję Toyota Banku oraz Agory. Tym razem skorzystać mogą zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci banku.


Uczestnicząc w akcji zyskuje się możliwość otrzymania jednorazowej premii:
- 100 zł za założenie lokaty „Plan depozytowy na 100 dni” na minimum 10 000 zł  dla Nowego Klienta Banku,
- 50 zł za założenie lokaty „Plan depozytowy na 100 dni” na minimum 10 000 zł dla Obecnego Klienta Banku,
- 10 zł za rejestrację w promocji Partnera „Tankuj korzyści do pełna".

Uczestnikami Akcji i Konkursu mogą być:
a. osoby, które posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank
b. nie posiadają i nie posiadały w okresie od 07.04.2015 roku do dnia 27.01.2016 roku Konta Jedynego w Banku

Uczestnikami Akcji nie mogą być:
a. pracownicy/współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, pracownicy Partnera,
b. osoby, które w terminie od 07.04.2015 roku do 27.01.2016 roku rozwiązały z Toyota Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego.


Aby skorzystać z Akcji promocyjnej „100 dni z premią” i otrzymać premię (100 zł dla Nowego Klienta Banku lub 50 zł dla Obecnego Klienta Banku), należy spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, w tym m.in.:
a. zarejestrować się w Akcji na dedykowanej stronie promocji
b. założyć lokatę „Plan depozytowy na 100 dni” na kwotę minimum 10 000 zł
c. utrzymać saldo minimum 10 000 zł na założonej lokacie „Plan depozytowy na 100 dni” co najmniej przez 70 dni od daty jej założenia,


Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość premii w Akcji promocyjnej.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w Akcji promocyjnej „100 dni z premią”, spełnią warunki promocji i dodatkowo najpóźniej do dnia 28.03.2016 zarejestrują się w promocji Toyota Banku „Tankuj korzyści do pełna” otrzymają od Organizatora premię dodatkową w wysokości 10 zł.

Więcej o promocji można dowiedzieć się z poniższego materiału wideo: Nowy Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 100 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
- od 28.01. do 29.02. zarejestrować się w aplikacji promocyjnej,
- do 28.03. założyć lokatę Plan Depozytowy na 100 dni w wysokości co najmniej 10 000 zł,
- do 28.03. zgłosić uczestnictwo w promocji "Tankuj korzyści do pełna",
- przez 70 dni od daty założenia lokaty Plan Depozytowy na 100 dni utrzymać saldo co najmniej 10 000.

Obecny Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 50 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
- 27.01. skontrolować poziom dotychczasowych lokat w Toyota Banku,
- od 28.01. do 29.02. zarejestrować w aplikacji promocyjnej,
- do 28.03. założyć lokaty Plan Depozytowy na 100 dni w wysokości co najmniej 10 000 zł,
- do 28.03. zgłosić uczestnictwo w promocji "Tankuj korzyści do pełna",
- przez 30 dni od daty założenia lokaty Plan Depozytowy na 100 dni utrzymać saldo lokat z dnia 27.01. + 10 000 zł na nowej lokacie,
- przez 70 dni od daty założenia lokaty Plan Depozytowy na 100 dni utrzymać salda co najmniej 10 000.

Rozstrzygnięcie akcji (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii) nastąpi do dnia 14.06.2016 roku. Po otrzymaniu powiadomienia od Organizatora o zakwalifikowaniu do otrzymania premii oraz premii dodatkowej Uczestnik do dnia 21.06.2016 roku powinien uzupełnić swoje dane osobowe w aplikacji. Premia wraz z premią dodatkową zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 30.06.2016 roku jednym przelewem na Konto Jedyne Uczestnika.

Promocja zakończona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz