poniedziałek, 9 stycznia 2017

Zamykamy konto - Deutsche Bank Polska S.A.

W celu złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku prowadzonego w Deutsche Banku najskuteczniejszym sposobem jest wizyta w wybranym oddziale banku.

Dyspozycję można również wysłać pocztą na adres:

Deutsche Bank Polska S.A. 
Centrum Obsługi Rachunków 
Zespół Obsługi Rachunków i Procesów Monitorujących 
ul. Lubicz 23 
31-503 Kraków 

Oświadczenie powinno zawierać takie informacje jak: 
- imię i nazwisko,
- serię i nr dokumentu tożsamości,
- numer PESEL,
- numery rachunków bankowych prowadzonych w Deutsche Bank Polska S.A.
- miejscowość i data.

***

Pisemna rezygnacja powinna być podpisana zgodnie ze wzorem podpisu zamieszczonym na Umowie o Prowadzenie Rachunków dla Konsumentów. 

Do dyspozycji można dołączyć karty płatnicze wydane do rachunków (lub zastrzec je samodzielnie) co wpłynie na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy. 

Specjalny formularz Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Rachunków dla Konsumentów można pobrać z poniższego adresu:  https://www.deutschebank.pl/dokumenty/dokumenty-ind.html 

W razie dodatkowych pytań zawsze możemy skontaktować się z Teleserwisem pod numerem telefonu 0801 18 18 18 (telefony komórkowe / zagranica 12 625 80 00). 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz