czwartek, 17 stycznia 2019

Sprawdź termin zwrotu podatku

Niejednokrotnie zwrot z podatku stanowi dużą pozycję w budżecie finansowym podatnika lub nawet całej rodziny. Nic więc dziwnego, że większość osób chciałaby otrzymać środki jak najszybciej, albo przynajmniej znać jedną określoną datę, kiedy pieniądze trafią na ich konto. Niestety przepisy oraz regulacje dotyczące zwrotu z podatku nie są najprostsze, a konkretny termin kiedy przyjdą pieniądze bardzo często nieznany. Istnieje jednak kilka rozwiązań, które pozwalają sprawdzić lub zaplanować termin zwrotu podatku.

Założenia ustawowe – terminy 3 miesiące i 45 dni
Ustawodawca określił, że organy podatkowe mają maksymalnie 3 miesiące na realizację zwrotu podatku. Terminu minimalnego nie określono. Dlatego często bardzo trudno stwierdzić, kiedy nastąpi zwrot podatku oraz wielu podatników odczuwa negatywne konsekwencje wykorzystywania tego terminu przez urzędy – w maksymalnej jego długości. Od 2019 roku przewidziano krótszy termin na zwrot z podatku dla podatników rozliczających się w sposób elektroniczny - dla nich ustawodawca przewidział 45 dniowy, maksymalny termin, do kiedy zwrot podatku powinien być zrealizowany.

Metody przyspieszenia zwrotu podatku
Większości podatników znane są już sposoby i możliwości przyspieszenia zwrotu z podatku. Są to przede wszystkim: wcześniejsze złożenie deklaracji, wykorzystanie elektronicznej formy deklaracji (bez konieczności przesłania listów), a także wykorzystanie do złożenia deklaracji miesięcy mniejszego obłożenia urzędów pracą. W każdym przypadku warto jednak pamiętać, że deklaracja podatkowa powinna być wypełniona prawidłowo i w całości, tak aby z pośpiechu nie narazić się na konieczność składania korekt – które to mogą przedłużyć cały proces do kiedy zwrot z podatku nastąpi.

Sprawdzenie terminu zwrotu podatku
Każdy podatnik ma możliwość określenia maksymalnego terminu do otrzymania zwrotu. Do kiedy zwrot podatku nastąpi? Generalnie, w terminie 45 dni dla e-deklaracji i 3 miesięcy dla deklaracji tradycyjnych. W przypadku deklaracji elektronicznych, złożonych przed 15 lutego w ciągu 45 dni od 15 lutego (poza wyjątkami). W przypadku nie złożenia deklaracji wcale (opcja Twój e-PIT), w ciągu 45 dni od 30 kwietnia 2019 roku. Terminy należy obliczać od dnia następnego. Dodatkowo, w Internecie istnienie możliwość weryfikacji średnich czasów realizacji zwrotów podatku w danych województwach. Średnia ilość dni oczekiwania jest różna dla różnych województw oraz dla różnych miesięcy. Dlatego, na podstawie oceny tych danych z obecnego okresu oraz zeszłego roku, istnieje możliwość zaplanowania do kiedy zwrot podatku faktycznie nastąpi.

Podsumowanie i rekomendacje
Zwrot z podatku może, a nawet powinien być planowany w budżecie podatnika. Pomimo tego, że mówimy najczęściej o rodzinie czy osobach fizycznych, nie powinni oni zakładać w kwestiach finansowych pełnej dowolności. Oczywiście, można przeznaczyć zwrot z podatku na przyjemności, czy tak zwane „głupoty”, jednak nadal powinna być to świadoma decyzja, po przeanalizowaniu sytuacji oraz prawdopodobnego terminu do kiedy zwrot podatku znajdzie się na naszym koncie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz