wtorek, 12 maja 2015

Zamykamy konto - Bank Zachodni WBK S.A.

W dzisiejszym wpisie podpowiadamy jak zrezygnować z konta w Banku Zachodnim WBK.

Zgodnie z brzmieniem regulaminu, umowa rachunku bankowego może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia. 

Zamknięcie konta powinno nastąpić osobiście poprzez złożenie dyspozycji likwidacji/wypowiedzenia umowy rachunku na stosownym formularzu w dowolnej placówce Banku Zachodniego WBK S.A. 

Bank bierze pod uwagę, również inną formę pisemną wypowiedzenia pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane do zamknięcia rachunku. 

W takiej sytuacji wymagany jest odpowiedni podpis, dla jego prawidłowej identyfikacji, winien zostać poświadczony przez notariusza i oczywiście pod warunkiem, że będzie on zgodny ze wzorem Pana podpisu złożonym w Banku.

Dane adresowe banku:
Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław

Zgodnie z Regulaminem kont dla ludności dokumenty sporządzone w oryginale za granicą muszą być potwierdzone notarialnie, z kolei w definicji "Dokumentów" jest zapisane, że do dokumentu spisanego w języku obcym powinna być dołączona wersja w języku polskim sporządzona przez tłumacza przysięgłego. 

Na stronie internetowej banku znajduje się również Deklaracja likwidacji rachunku*/ Wypowiedzenie umowy konta*

Aktualizacja rok 2017:
Chcąc zamknąć konto w BZ WBK można udać się do dowolnej placówki banku oraz wydać ustną dyspozycję zamknięcia rachunku. Proces zamknięcia trwa ok 15 minut. Gdy nie było transakcji w danym miesiącu konto finalnie zamykane jest w danym dniu. W przeciwnym wypadku z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

Jeżeli poszukujesz nowej przystani dla Twoich oszczędności oraz pragniesz przy okazji zarabiać na bankowości sprawdź aktualne promocje w zakładce Finanse.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz