piątek, 8 maja 2015

Zamykamy Konto - Credit Agricole

Zgodnie z Regulaminem konta dla osób fizycznych umowa o prowadzenie rachunku może być wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej.

Wypowiedzenie umowy konta może zostać przesłane na adres Banku:

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Departament Rozwoju Jakości Obsługi Klienta
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

lub złożone w placówce Banku.

Lista placówek bankowych znajduje się na stronie internetowej Banku:
http://www.credit-agricole.pl/kontakt/placowki-i-bankomaty

Warunkiem realizacji wypowiedzenia przesłanego korespondencyjnie jest zgodność podpisu pod dyspozycją z wzorem podpisu, złożonym w Banku przez Posiadacza konta.

Z chwilą wypowiedzenia umowy konta Posiadacz konta jest zobowiązany:
1) do zwrotu kart płatniczych i tokena, o ile zostały mu wydane,
2) do spłacenia do dnia rozwiązania umowy zadłużenia w rachunku,
3) do zadysponowania środkami pozostającymi na koncie.

Jeżeli Posiadacz konta do końca okresu wypowiedzenia nie zadysponuje środkami na koncie, staną się one nieoprocentowanym depozytem bankowym.

Jeżeli poszukujesz nowej przystani dla Twoich oszczędności oraz pragniesz przy okazji zarabiać na bankowości sprawdź aktualne promocje w zakładce Finanse.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz